O naší společnosti

Naše společnost byla založena v dubnu 1991. Jsme ryze českou společností a od počátku své činnosti se zabýváme jak měřením a regulací, tak i automatizací a řízením technologických procesů v různých oblastech průmyslu. Od roku 1995 se zaměřujeme především na oblast vodního hospodářství, ve které jsme realizovali už více než 300 projektů čistíren odpadních vod, úpraven vod, čerpacích stanic a vodojemů. V roce 2003 jsme dodávali důležité součásti nové hydrotechnické laboratoře, jež vznikala na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Naše činnost se tak rozšířila na měření a řízení neelektrických veličin v oblasti hydrotechnického výzkumu. Od této doby jsme realizovali více podobných projektů. Ty se zabývaly projektováním, výrobou a dodávkou čerpacích stanic, hydraulických žlabů a okruhů, které jsou používány v hydrotechnických laboratořích. Dalším významným odvětvím pro naši činnost jsou dodávky automatizace a řízení pro vápenné hospodářství, jako je hašení vápna a příprava vápenného mléka pro odsiřovací a neutralizační stanice.


Hydraulické žlaby a okruhy

Naše společnost dodává školám, universitám a soukromým společnostem různé typy pevných či sklopných hydraulických žlabů, jejichž rozměry nejsou omezeny. Hydraulické žlaby jsou vždy přizpůsobeny konkrétním požadavkům objednatele a podmínkám v místě jejich instalace. Žlaby mohou být dodávány se samostatným hydraulickým okruhem nebo připojeny na stávající hydraulické okruhy zákazníka.
Také hydraulické okruhy a čerpací stanice, které naše společnost dodává, jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám v místě jejich realizace.


Měření a řízení

Pro měření a řízení konkrétních hydraulických okruhů používáme prověřenou měřicí a regulační techniku renomovaných firem. V oblasti automatizace a řízení máme rozsáhlé zkušenosti z mnoha realizovaných akcí. Pro hydraulické okruhy používáme časovou regulaci průtoků, tlaků, úrovní hladin, sklonů hydraulických žlabů či jiných neelektrických veličin. Pro automatizaci a vizualizaci procujeme z celou řadou moderních řídicích systémů, které jsou velmi často vybaveny dotykovými panely.


Projektování, výroba, instalace

Náš tým při realizaci zakázek poskytuje komplexní řešení od projektové fáze až k jejich dodání. Tým je tvořen specialisty jak z oblasti ocelových a stavebních konstrukcí, tak z oblasti elektro a řídicí techniky. Příprava zakázek a projektové práce v oblasti hydraulických žlabů a okruhů je realizována specialisty na vodní stavby a hydraulický fyzikální výzkum. Komplikované hydraulické části našich realizací jsou ve spolupráci se specialisty z Vysokého učení technického v Brně posuzovány na hydraulických modelech. Při výrobě a dodávce spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými firmami.